In een verkennende studie vertraagde Ocrevus (ocrelizumab) het functieverlies in de bovenste ledematen voor patiënten met primaire progressieve multiple sclerose (PPMS).

vrouw opgeheven handen in de buurt van water

Lees meer "