null

Transparantie

Als start-up van Social Impact streeft TheSocialMedwork ernaar om volledig transparant te zijn over onze doelstellingen, hoe we deze zullen bereiken, de impact die we maken en onze totale bedrijfsvoering. Neem gerust kennis van de informatie op deze pagina en als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via [e-mail beschermd] of via dit contactformulier.

Licenties

  1. Wij zijn geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid in Den Haag als onafhankelijk tussenpersoon, registratienummer 6730 BEM.
  2. We houden ons aan de praktijk en de richtlijnen van de goede distributiepraktijk. Bekijk het certificaat.
  3. Onze groothandelaarslicentie is geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid. Bekijk het certificaat.
  4. Wij zijn lid van de Code Sociale Ondernemingen.
  5. Wij staan als sociale onderneming geregistreerd bij Social Enterprise NL.

Enkele van onze aandeelhouders

Het virus

Social Impact Ventures

Leden van de Change Club (Engeleninvesteerder)

Leden van Pymwymic (Engeleninvesteerder)

Esther Dyson

Jamie Heywood

TheSocialMedwork is een for profit sociale onderneming met de missie om wereldwijd impact te creëren. Hiervoor zijn naar onze mening allianties nodig met impactfondsen die zich ook richten op rendement op investeringen, zoals het Nederlandse VC-fonds, Social Impact Ventures, de Change Club of Pymwymic. Om die reden heeft TheSocialMedwork in haar statuten geen beperkingen opgenomen met betrekking tot mogelijke toekomstige uitkeringen aan dergelijke investeerders. Voor deze vormen van financiering wordt erkenning en zekerheid gegeven op basis van prestatie-indicatoren op het gebied van zowel financiële als sociale impact. Mijlpalen en rapportages zijn ook gebaseerd op prestaties op het gebied van zowel financiële als sociale impact.

Op deze manier kan TheSocialMedwork, dat momenteel patiënten en artsen in meer dan 80 landen ondersteunt en helpt, haar impact op de medische zorg voor iedereen wereldwijd maximaliseren. In de nabije toekomst zal echter alle winst in het bedrijf worden geïnvesteerd om onze impact te vergroten. Op de lange termijn is het mogelijk dat we de aandeelhouders kunnen uitbetalen.

Investeringsbeleid

Alle winst zal worden geïnvesteerd in het bedrijf.

Salarisbeleid

Het doel van TheSocialMedwork is om al onze resultaten samen te bereiken. Daarom willen we het verschil in salaris zo klein mogelijk houden. Uiteindelijk blijft er een verschil bestaan door de omvang van onze organisatie en de diversiteit in onze functies en verantwoordelijkheden. De huidige salarisratio van TheSocialMedwork is 1 : 3,6. Verder hebben we een aandelenregeling voor medewerkers en zijn de aandelen in handen van het Butterfly Circus, BV.

Links

TSM Jaarlijkse verklaring

Het uittreksel uit het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel TSM

Statuten van 16 juli 2018